ROBOGUIDE je simulátor robotov, ktorý simuluje pohyby aj aplikačné príkazy robotov. Ponúka možnosť rozšírenia o ďalšie nástroje.

Fanuc ROBOGUIDE

HandlingPRO umožňuje simulovať pracovný cyklus robotov v 3D priestore a študovať správanie sa robota v robotizovanej bunke.

RG HandlingPRO

RG Auto Place je off-line simulačný produkt umožňujúci automatický výpočet najlepšej pozície robota podľa cyklového času a výkonu.

RG Auto Place

Edgecam je popredný CAD/CAM systém umožňujúci programovanie frézovacích, sústružníckych a sústružnícko-frézovacích strojov.

Edgecam 2016 R2

Inventor obsahuje funkcie pre 3D modelovanie, tvorbu výkresov, prezentácií, fotorealistickej vizualizácie a animácie.

Inventor 2017

AutoCAD je program určený na tvorbu výkresov a presné rysovanie v 2D. Jeho súčasťou je široká paleta nástrojov.

AutoCAD

Creo Parametric predstavuje 3D CAD systém, ktorý je možné rozšíriť pomocou CAM a CAE modulov.

Creo Parametric

WorkNC je CAM systém určený pre výrobu foriem, prototypov a nástrojov umožňujúci podporu 2D a 5D obrábania.

WorkNC

Riadiaci softvér EMCO WinNC Sinumerik 840D, ktorý je určený pre výučbu ručného programovania.

Sinumerik 840D

Riadiaci softvér EMCO WinNC Sinumerik 840D, ktorý je určený pre výučbu dielenského programovania.

Sinumerik Operate

Riadiaci softvér EMCO WinNC pre riadiaci systém Heidenhain TNC426/430 je určený pre výučbu ručného programovania.

Heidenhain TNC 426

Microsoft Visual Studio predstavuje vývojové prostredie pre vývoj konzolových aplikácií s grafickým rozhraním.

Visual Studio

FluidSIM je komplexný softvér pre tvorbu, simuláciu a výučbu pneumatiky, hydrauliky a elektrických obvodov.

FluidSIM

VisiLogic je softvér zameraný na vývoj PLC a HMI aplikácií umožňujúci ich testovanie a ladenie.

VisiLogic

Arduino IDE predstavuje integrované vývojové prostredie pre tvorbu aplikácií určených pre zariadenia Arduino.

Arduino IDE

ROS (Robot Operating System) je softvér určený pre robotické aplikácie, ktorý obsahuje knižnice a nástroje pre vývojárov.

ROS

Vytvorenie nového účtu? Registracia!

Prihlásenie do účtu