Roboguide je simulátor robotov, ktorý simuluje pohyby aj aplikačné príkazy robotov. Možnosť rozširovať o ďalšie nástroje.

Fanuc RoboGuide

Simulácia pracovného cyklu robotov Fanuc v 3-D priestore a študium správania sa robota v rámci robotizovanej bunky.

RG HandlingPRO

Fanuc off-line simulačný produkt umožňujúci automatický výpočet najlepšej pozície robota podľa cyklového času a výkonu.

RG Auto Place

Edgecam je popredný CAD/CAM systém, umožňujúci programovanie frézovacích, sústružníckych a sústružnícko-frézovacích strojov.

Edgecam 2016 R2

Inventor obsahuje funkcie pre 3D modelovanie, tvorbu výkresov, prezentácií, fotorealistickej vizualizácie a animácie.

Inventor 2017

AutoCAD je program určený na tvorbu výkresov a presné rysovanie v 2D. Jeho súčasťou je široká paleta nástrojov.

AutoCAD

CAD systém, ktorí je možný pomocou modulov rozširovať. Užívateľ si môže dokúpiť podľa potreby CAM a CAE moduly.

Creo Parametric

CAM systém určený pre výrobu foriem, prototypov a nástrojov. Podpora 2D a 5D obrábania.

WorkNC

Riadiaci softvér EMCO WinNC Sinumerik 840D určený pre výučbu ručného programovania.

Sinumerik 840D

Riadiaci softvér EMCO WinNC Sinumerik 840D určený pre výučbu dielenského programovania.

Sinumerik Operate

Riadiaci softvér EMCO WinNC Heidenhain TNC426/430 pre výučbu ručného programovania.

Heidenhain TNC 426

Microsoft Visual Studio, vývojové prostredie pre vývoj konzolových aplikácii s graf. rozhraním.

Visual Studio

Softvér pre tvorbu, simuláciu a výučbu pneumatiky, hydrauliky a elektrických obvodov.

FluidSim

Softvér zameraný na vývoj PLC a HMI aplikácii, umožňujúci ich testovanie a ladenie.

VisiLogic

Integrované vývojové prostredie pre tvorbu aplikácii určených pre zariadenia Arduino.

Arduino IDE

Softvér určené pre robotické aplikácie, obsahuje knižnice a nástroje pre vývojárov.

ROS