Laboratórium zamerané na výučbu programovania CNC strojov, pomocou ISO kódu a CAD/CAM systémov. Okrem 10 pracovných staníc obsahuje aj výučbové panely pre obsluhou strojov.

Laboratórium programovania CNC strojov

Laboratórium zamerané....

Laboratórium robotických systémov

Laboratórium zamerané...

Laboratórium výrobných systémov

Laboratórium je zamerané na výučbu on-line a off-line programovania priemyselných robotov Fanuc a výskum pre oblasť kolaborácie človeka a robota v priemyselnom prostredí.

Laboratórium robotizacie výrobných procesov