Laboratórium zamerané na výučbu programovania CNC strojov, pomocou ISO kódu a CAD/CAM systémov. Okrem 10 pracovných staníc obsahuje aj výučbové panely pre obsluhou strojov.

Laboratórium programovania CNC strojov

Laboratórium zamerané na vývoj mechatronických zariadení v oblasti číslicovo riadených strojov, priemyselných a mobilných robotov.

Laboratórium a vývojové pracovisko mechatroniky

Laboratórium zamerané na výskum v oblasti využitia paralelných kinematických štruktúr v reálnych výrobných podmienkach.

Laboratórium výrobných systémov

Laboratórium je zamerané na výučbu on-line a off-line programovania priemyselných robotov Fanuc a výskum pre oblasť kolaborácie človeka a robota v priemyselnom prostredí.

Laboratórium robotizácie výrobných procesov

Vytvorenie nového účtu? Registracia!

Prihlásenie do účtu