Študijný program Automatizované výrobné systémy (AVS) je orientovaný na získanie poznatkov z nasledujúcich oblastí:

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v strojárstve.
 • Pružné výrobné systémy v strojárskej výrobe.
 • NC a CNC stroje, programovanie NC strojov.
 • Priemyselné roboty a manipulátory, programovanie.
 • CA systémy a technológie, expertné systémy.
 
 • Počítačom podporovaný návrh súčiastok – systémy CAD (AutoCAD, Creo 2 a 3, Inventor 2017).
 • Počítačová podpora technologickej prípravy výroby – systémy CAPP.
 • Počítačom podporovaná výroba – systémy CAM (Creo 2 a 3, Edgecam 2016).
 • Počítačom podporované inžinierske práce – systémy CAE.
 • Mechatronické zariadenia.
 • Riadiace systémy, mikroelektronika a jej aplikácie.

lol
Vytvorenie nového účtu? Registracia!

Prihlásenie do účtu