Témy BAKALÁRSKYCH prác

pre študentov bakalárskeho štúdia “Strojárske technológie“

pre školský rok 2017/2018

 

 

p.č.
Názov bakalárskej práce
Vedúci bakalárskej práce
1.

Mobilné robotické ramená a ich využitie v priemyselnej praxi

Doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD. 
(PP114)
2.

Využitie telemetrie pri riadení mobilných robotov

Doc. Ing. Juraj Uríček, PhD.
 (PP118)
3.

Tvorba web aplikácie na prípravu NC programov pomocou softvéru WinNC pre RS Heidenhain (frézovanie)

Ing. Miroslav Císar, PhD.
(PP112)
4.

Vývoj pomôcky pre praktickú výučbu tekutinových (pneumatických) systémov v rámci študijného programu Automatizované vvrobné systémy

Ing. Miroslav Císar, PhD.
(PP112)
5.

Vývoj pomôcky pre praktickú výučbu tekutinových (pneumatických) systémov v rámci študijného programu Automatizované vvrobné systémy

Ing. Vladimír Bulej, PhD.
(PP110)
6.

Návrh riadenia CNC zariadenia pre energoläčové technológie

Ing. Ivan Zajačko, PhD.
(PP109)
7.

Tvorba výučbovej web aplikácie pre CAD/CAM systém Creo (frézovanie)

Ing. Tomáš Dodok
(PP134)
8.

Tvorba výučbovej web aplikácie pre CAD/CAM systém Creo (sústruženie)

Ing. Tomáš Dodok
(PP134)
 9.

Koncepčný návrh vstupného priestoru do automatických parkovacích domov

Ing. Ján Stanček, PhD.
(PP111)
 10.

Návrh konštrukcie CNC zariadenia pre energoläčové technológie

Ing. Miroslav Císar, PhD.
(PP112)
 11.

Kolaboratívne roboty a ich rozširujúce subsystémy

Ing. Vladimír Tlach
(PP134)

 

Vybranú tému je potrebné konzultovať na KAVS s vedúcim záverečnej práce ešte pred nahásením na štúdijom oddelení SjF.

 

Aktuálny stav k 11.7.2017