Ponuka na spoluprácu

 

 Ponúkame spoluprácu v nasledovných oblastiach:

·        programovanie NC strojov a robotov,

·        tvorba postprocesorov pre CNC výrobnú techniku,

·        počítačová podpora technologickej prípravy výroby,

·        práca so systémami CAD/CAM,

·        optimalizácia technologických procesov,

·        návrh pružných výrobných systémov,

·        návrh a riadenie robototechnologických pracovísk,

·        aplikácia paralelných kinematických štruktúr pre výrobné stroje a roboty,

·        merania a diagnostika presnosti CNC obrábacích strojov,

·        kalibrácia presnosti CNC obrábacích strojov,

·        aplikácia mikroelektroniky a mikropočítačov v strojárskej praxi.

Pre strojársku prax ponúkame školenia v nasledovných oblastiach:

·        školenie v programovaní NC a CNC výrobných strojov,

·        školenie v oblasti počítačovej podpory a aplikovania CA systémov a metód v

         strojárskej praxi,

·        školenie v oblasti riadiacich systémov a riadenia technologických systémov.

Referencie:

·       IQM Hriňová,

·       PSL Považská Bystrica,

·       Robotec Sučany

·       KDF  Žilina,

·       Fanuc Robotics Czech

·       Lambda Control Liptovský Hrádok,

·       SMC Priemyselná automatizácia Žilina

·       ZŤS TEES Martin,

·       PPS Detva,

·       HM Transtech Prešov

·       M.T.-Michal Trulík Žilina,

·       SIEMENS PSE  Žilina

·       Renishaw Brno,

·       GTSystems Detva,

·       ASEPO Praha,

·       SOVA Bratislava,

·       Viena International Martin,

·       IPA Slovakia,

·       VURAL  Žilina,

·       VOJUS Považská Bystrica.