Aktuálne projekty:

 

apvv skratka logo mvva sk

Názov projektu:

Výskum a vývoj multikriteriálnej diagnostiky výrobných strojov a zariadení na báze implementácie metód umelej inteligencie

     

Základné informácie o projekte

Harmonogram projektu

Výstupy a prínosy projektu

Zodpovedný riešiteľ:

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Evidenčné číslo projektu:

APVV-16-0283