Matlab a Simulink pre študentov

Žilinská univerzita je vlastníkom licencie Total Academic Headcount (TAH) pre MATLAB, Simulink. Licencia umožňuje používať Matlab pre všetkých učiteľov a študentov na pracovných aj súkromných PC.


Potrebné kroky, aby ste mohli používať Matlab:

- registrácia na stránke Mathworks s univerzitným emailom

 
- stiahnuť, nainštalovať Matlab


- používať Matlab

Návody sú na stránkach:


http://www.uniza.sk/matlab/


http://nic.uniza.sk/zuwiki/zu:sw:matlab