Matlab a Simulink pre študentov

Žilinská univerzita je vlastníkom licencie Total Academic Headcount (TAH) pre MATLAB, Simulink. Licencia umožňuje používať Matlab pre všetkých učiteľov a študentov na pracovných aj súkromných PC.

Matlab

 

Potrebné kroky, aby ste mohli používať Matlab:

 

 

 - registrácia na stránke Mathworks s univerzitným emailom

 - stiahnuť, nainštalovať Matlab

 - používať Matlab

 

 

 

 

Návody sú na stránkach:

 

http://www.uniza.sk/matlab/

 

http://nic.uniza.sk/zuwiki/zu:sw:matlab