E-vzdelávanie

Celouniverzitný e-vzdelávací portál

Rozvrhy

Vyhľadanie rozvrhu krúžkov, učiteľov a miestností

Jedálny lístok

Objednávanie obedov vo výdajniach Žilinskej univerzity

Univerzitná knižnica

Virtuálna knižnica, objednávanie literatúry, informácie

Erasmus+

Aktuálne informácie o mobilitách a spoluprácach vo vysokoškolskom vzdelávaní

Strojnícka fakulta

Stránka Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Wifi Uniza

Pripojenie na WiFi siete uniza-wifi a eduroam

Mobilitné programy

Informácie a poradenstvo zamerané na štúdium v zahraničí pre študentov

Vytvorenie nového účtu? Registracia!

Prihlásenie do účtu