Kontakt

    Telefón
 +421 513 41 2801 

      Adresa
   Katedra automatizácie a výrobných
   systémov
   Žilinská univerzita v Žiline
   Strojnícka fakulta
   Univerzitná 8215/1
   010 26 Žilina

     Email
   jana.pastvova@fstroj.uniza.sk

Kontaktný formulár