chodba dieloKatedra automatizácie a výrobných systémov je modernou, rozvíjajúcou sa, výskumno-vzdelávacou inštitúciou patriacou do portfólia katedier Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline. Prioritou katedry je vzdelávanie odborníkov pre oblasť automatizácie, programovania a diagnostiky výrobných strojov,  programovania priemyselných a servisných robotov, počítačovej podpory výrobných systémov a navrhovania automatizovaných výrobných liniek. V moderne vybavených laboratóriách majú študenti možnosť pracovať so súčasnou výrobnou technikou a praxi používanými počítačovými programami. Katedra taktiež podporuje študentov v myšlienke absolvovania časti svojho štúdia na niektorej, zo zahraničných univerzít prostredníctvom výmenných programov.

Katedra automatizácie a výrobných systémov vznikla 1. 1. 2009 v rámci reorganizácie štruktúry Strojníckej fakulty – jej základ tvoria pracovníci oddelenia automatizácie bývalej Katedry obrábania automatizácie. Na katedre pôsobia 2 profesori, 2 docenti, 1 asistent, 3 výskumný pracovníci, 1 pedagogický pracovník a 3 doktorandi.

Okrem oblasti vzdelávania je katedra taktiež úspešným riešiteľom vedecko-výskumných projektov  a aktívne spolupracuje s firmami pôsobiacimi v regióne.

Vedecko-výskumná činnosť:

 • Pružné výrobné systémy,

 • NC a CNC stroje,

 • Programovanie CNC strojov,

 • Priemyselné roboty a robototechnológia,

 • Paralelné kinematické štruktúry,

 • Vývoj paralelných kinematických štruktúr,

 • Počítačová podpora a informačné technológie v strojárstve,

 • CAx technológie v strojárskej praxi,

 • Systémy CAD/CAM, CAM, CAPP, CAQ,

 • CAD/CAM/CAE systémy,

 • Diagnostika presnosti CNC výrobnej techniky,

 • Expertné systémy v strojárstve,

 • Riadiace systémy,

 • Mikroelektronika a mikropočítače v strojárstve.