chodba dieloKatedra automatizácie a výrobných systémov (KAVS) je modernou, rozvíjajúcou sa, výskumno-vzdelávacou inštitúciou patriacou do portfólia katedier Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Prioritou katedry je vzdelávanie odborníkov pre oblasť automatizácie, programovania a diagnostiky výrobných strojov, programovania priemyselných a servisných robotov, počítačovej podpory výrobných systémov a navrhovania automatizovaných výrobných liniek. V moderne vybavených laboratóriách majú študenti možnosť pracovať so súčasnou výrobnou technikou a v praxi používanými počítačovými programami. Katedra taktiež podporuje študentov v myšlienke absolvovania časti svojho štúdia na niektorej zo zahraničných univerzít prostredníctvom výmenných programov (ERASMUS+, Programy SAIA).

Katedra automatizácie a výrobných systémov vznikla 1. 1. 2009 v rámci reorganizácie štruktúry strojníckej fakulty – jej základ tvoria pracovníci oddelenia automatizácie bývalej Katedry obrábania a automatizácie. Na katedre pôsobia 2 profesori, 2 docenti, 1 asistent, 3 výskumní pracovníci, 1 pedagogický pracovník a 3 doktorandi.

Okrem oblasti vzdelávania je katedra taktiež úspešným riešiteľom vedecko-výskumných projektov a aktívne spolupracuje s firmami pôsobiacimi v regióne.

Vedecko-výskumná činnosť:

 • Pružné výrobné systémy.

 • NC a CNC stroje.

 • Programovanie CNC strojov.

 • Priemyselné roboty a robototechnológia.

 • Paralelné kinematické štruktúry.

 • Vývoj paralelných kinematických štruktúr.

 • Počítačová podpora a informačné technológie v strojárstve.

 • CAx technológie v strojárskej praxi.

 • Systémy CAD/CAM, CAM, CAPP, CAQ.

 • CAD/CAM/CAE systémy.

 • Diagnostika presnosti CNC výrobnej techniky.

 • Expertné systémy v strojárstve.

 • Riadiace systémy.

 • Mikroelektronika a mikropočítače v strojárstve.

Vytvorenie nového účtu? Registracia!

Prihlásenie do účtu