Témy diplomových prác z praxe
šk.rok 2018/2019

Prihlasovať sa môžete
u prof. Ing. N. Čuboňovej, PhD. alebo Ing. V. Buleja, PhD.

do 22.6.2018

Odovzdávanie
bakalárskych a diplomových prác

Záväzný termín odovzdania prác: do 21.5.2018.

Miesto odovzdania: PP 115 - Ing. Zuzana Ságová, PhD.

H A R M O N O G R A M
ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A PROMÓCIÍ

akademický rok: 2017/2018

Bakalárske Štúdium

Štátne skúšky - Promócie

Inžinierske Štúdium

Štátne skúšky - Promócie

Témy DIZERTAČNÝCH prác

v študijnom programe “Automatizované výrobné systémy“

pre školský rok 2018/2019

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Profil absolventa

Staň sa odborníkom v oblasti automatizácie!

Kde nás môžete nájsť

Sme súčasťou Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Spolupráca s praxou

Spolupracujeme s praxou v oblasti automatizácie a výrobných systémov.

Fanuc integrator

Sme systémovým integrátorom FANUC Robotics.

Novinky

Majstrovstvá Slovenska v klasickom silovom trojboji RAW Dňa 14.04.2018 sa v Žiline konali Majstrovstvá Slovenska v klasickom silovom trojboji RAW (bez podporných dresov), ktorých súčasťou boli...

Možnosti štúdia


Absolvent strednej školy si podáva prihlášku na bakalársky študijný program (Bc.) Strojárske technológie a po jeho úspešnom ukončení môže pokračovať v štúdiu v študijnom programe Automatizované výrobné systémy. Študijný program Automatizované výrobné systémy je akreditovaný v inžinierskom (Ing.) a doktorandskom (PhD.) študijnom programe vysokoškolského štúdia. 

Bakalárske štúdium   Inžinierske štúdium   Doktorandské štúdium

Záverečné práce


Pre končiacich študentov študijných programov Strojárske technológie a Automatizované výrobné systémy katedra vypisuje témy záverečných prác z rôznych oblastí. Okrem vypísaných tém si študenti môžu aj vlastnou iniciatívou nájsť tému z praxe. Takúto tému je nutné odsúhlasiť zo strany katedry a preto je potrebné čím skôr poslať stručné informácie poverenej osobe.

Bakalárske práce   Diplomové práce   Dizertačné práce
Vytvorenie nového účtu? Registracia!

Prihlásenie do účtu