Profil absolventa

Staň sa odborníkom v oblasti automatizácie!

Kde nás môžete nájsť

Sme súčasťou Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity.

Spolupráca s praxou

Spolupracujeme s praxou v oblasti automatizácie a výrobných systémov.

Fanuc integrator

Sme systémovým integrátorom FANUC Robotics.

PONUKA PRACE


Štipendijná prax. Schaeffler Kysuce, spol. s.r.o. hľadá dvoch študentov na štipendijnú prax z KAVS najlepšie štvrtý, piaty ročník - pre oblasť CNC obrábania príprava materiálov (Sinumeric 840). (pozn. študenti, ktorí absolvujú štipendijnú prax v spoločnosti Schaeffler, budú po úspešnom ukončení štúdia pri obsadzovaní pracovných pozícií v našej spoločnosti uprednostnení). NÁSTUP IHNEĎ.

Ďalšie informácie

Možnosti štúdia


Študijný program Automatizované výrobné systémy je akreditovaný v druhom INŽINIERSKOM a treťom DOKTORANDSKOM stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent strednej škôly si podáva prihlášku na bakalársky študijný program Strojárske technológie a na po jeho ukončení pokračujú v inžinierskom štúdiu v študijnom programe Automatizované výrobné systémy.

Ďalšie informácie

Diplomové práce


Pre končiacich študentov programu Automatizované výrobné systémy katedra vypisuje niekoľko tém diplomových prac z rôznych oblasti. Okrem tých tém si študenti môžu nájsť tému aj z praxe. Takúto tému je potrebné odsúhlasiť zo strany katedry. Takúto tému je potrebné odsúhlasiť zo strany katedry a preto je potrebné čím skôr poslať stručné informácie poverenej osobe.

Ďalšie informácie

Prezentačné video Žilinskej univerzity

Novinky

Autodesk

06. november 2016
Autodesk

Softvér od spoločnosti Autodesk Autodesk ponúka českým a slovenským študentom odborné programy zdarma, aby sa mohli v užívaní produktov zdokonaľovať a súčasne zvyšovať svoju hodnotu pre budúceho zamestnávateľa. Študentské licencie...

Bakalárske štúdium

09. máj 2017

  Témy BAKALÁRSKYCH prác pre študentov bakalárskeho štúdia “Strojárske technológie“ pre školský rok 2017/2018     p.č. Názov bakalárskej práce Vedúci bakalárskej práce 1. Mobilné robotické ramená a ich využitie...

Inžinierske študium

15. máj 2017

Témy DIPLOMOVÝCH prác pre študentov bakalárskeho štúdia “Strojárske technológie“ pre školský rok 2017/2018   Výber a zapísanie témy je potrebné konzultovať s vedúcim a/alebo konzultantom. Pridelenie témy študentovi rieši vedúci...

Matlab pre študentov

18. júl 2017

Matlab a Simulink pre študentov Žilinská univerzita je vlastníkom licencie Total Academic Headcount (TAH) pre MATLAB, Simulink. Licencia umožňuje používať Matlab pre všetkých učiteľov a študentov na pracovných aj súkromných...

Možnosti štúdia

03. júl 2017

Možnosti štúdia    Pozývame absolventov stredných škôl študovať zaujímavú a aktuálnu problematiku automatizácie strojárskej výroby v akreditovanom študijnom programe: Automatizované výrobné systémy   Študijný program Automatizované výrobné systémy je akreditovaný v druhom...